MVP چیست؟

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

اگر شما در حوزه کسب و کار و کارآفرینی فعالیت دارید حتما با مفهوم “حداقل محصول پذیرفتنی” یا Minimum Viable Product (MVP) سروکار داشته اید. این محصول دارای حداقل ویژگی‌های لازم و کافی برای عرضه به بازار است که با هدف بررسی بازخورد مشتریان ارائه می شود.

در واقع این محصول قابلیت رشد و توسعه داشته و می تواند در آینده ویژگی های جدیدی نیز داشته باشد اما در حال حاضر نیز به خوبی نیاز مشتریان را پاسخ می دهد و یک محصول کامل است.

اما چرا به حداقل محصول پذیرفتنی نیاز داریم؟

اگر کارآفرینان یک محصول را با تمام ویژگی ها تولید کنند هزینه زمانی و مالی زیادی برای آن ها در پی دارد و این در صورتی است که حتی نتیجه کار قابل پیش بینی نیست و ممکن است پروژه شکست بخورد. اما تولید یک MVP به آن ها کمک می کند ایده خود را با کمترین هزینه بیازمایند.

با بررسی بازخورد مجموعه ای از مشتریان بالقوه اطلاعات بازاریابی و ایرادات احتمالی محصول در اختیار توسعه دهندگان قرار می گیرد. این کار ریسک شکست پروژه و پذیرفته نشدن در بازار را به حداقل می رساند.

MVP یک محصول اولیه است که طی فرآیندهای ایده پردازی، نمونه‌سازی، جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه‌و‌تحلیل و آزمایش تولید می‌شود. این مراحل چندین بار تکرار می‌شوند تا درنهایت یک محصول نهایی مطلوب تولید شود. بنابراین این مفهوم باعث افزایش یادگیری و ارائه سریع تر به مشتری می شود که به سود کارآفرینان است. همچنین به صرفه جویی در زمان و انرژی برای طراحی ویژگی هایی که مورد نظر مشتری نیستند کمک می کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *