کدام فضای کار اشتراکی؟

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

فضای کار اشتراکی مستقل، فضای کار اشتراکی در شتاب دهنده ها و فضای کار اشتراکی مراکز رشد: چه تفاوتی دارند؟

فضاهای اشتراکی مستقل در هر شکل و اندازه ای وجود دارد که تخمین زده می شود 14000 مکان در سراسر جهان وجود داشته باشد.

“The Farm Coworking” مستقر در NYC فضاهای اشتراکی مستقل را چنین تعریف می کند: “جامعه ای از افراد هم فکر که برای همکاری و رشد در یک فضا با هم کار می کنند.”

فضای کار اشتراکی مستقل یک میز کار یا دفتر کار اختصاصی در اختیارتان قرار می دهد که می توانید بنابر نیاز خود اجاره کنید. همچنین می توانید با رشد کسب و کار خود فضای بیشتری اجاره کنید.

بسیاری از فضاهای کار اشتراکی مستقل نیز از طریق ارائه خدمات اختصاصی ، رویدادها و جلسات مختلف به استارتاپ ها مشاوره و راهنمایی می دهند.

شتاب دهنده ها و مراکز رشد برنامه های بسیار مشابهی هستند که به شما کمک می کنند از طریق مشاوره و فرصت های مالی ، تجارت خود را توسعه دهید.

مراکز رشد، مخصوص شرکت های نوپا در مراحل اولیه راه اندازی هستند. آنها بیشتر بر مشاوره تمرکز می کنند ، طبق یک برنامه مشخص کار نمی کنند و معمولاً توسط شرکت ها و گروه های خاص صنعت اداره می شوند. برخی از مراکز رشد فضای کار اشتراکی را به استارتاپ ها پیشنهاد می دهند و اکثر آنها تقاضای بخشی از سهام شما را دارند.

شتاب دهنده ها براساس یک برنامه مشخص کار می کنند و برای بهبود رشد استارت آپ شما مشاوره ارائه می دهند. اگر در شتاب دهنده پذیرفته شوید ، یک سرمایه کوچک دریافت خواهید کرد و به یک شبکه بزرگ مشاوران دسترسی خواهید داشت، اما گاهی مجبورید مقدار کمی از سهام خود را در تجارتتان صرف کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *