Tag: کسب و کار

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

آیا برنامه های شتاب دهنده برای شما مناسب است؟

با تحقیق درباره نیاز و اهداف استارتاپ خود و امکاناتی که شتاب دهنده در اختیار تیم شما قرار می دهد می توانید بهترین مسیر را انتخاب کنید.

Standard

چگونه شتاب دهنده مناسب را انتخاب کنیم؟

انتخاب شتاب دهنده مناسب با توجه به نیاز و شرایط خاص هر کسب و کار بسیار حائز اهمیت است.

Standard

چه مواردی را باید در ارائه اسلایدی (Pitch Deck) خود قرار دهید؟

ارائه اسلایدی یک خلاصه تصویری از کسب و کار شماست. بنابراین باید به هر جنبه از کسب و کار که ممکن است در یک طرح تجاری بگنجد ، بپردازد.