Tag: مربیان

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

وظایف مربیان

در شتاب دهنده ها ، کارآفرینان با طیف گسترده ای از مربیان و کارشناسان کار می کنند که از جنبه های مختلف کسب و کار در حال رشد را پشتیبانی می کنند.

Standard

معیار یک مربی خوب چیست؟

منتورینگ از مهم ترین ویژگی های یک شتاب دهنده خوب است. بنابراین مربیان باید معیارهای لازم برای هدایت و راهنمایی استارتاپ ها داشته باشند.

Standard

تطابق افراد تیم با مربی

مربیان و افراد تیم باید باهم تطابق و توافق داشته باشند تا بتوانند یک رابطه پیشرفته منتورینگ را ایجاد کنند.