Tag: شتاب دهنده

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

کدام فضای کار اشتراکی؟

فضای کار اشتراکی مستقل، فضای کار اشتراکی در شتاب دهنده ها و فضای کار اشتراکی مراکز رشد: چه تفاوتی دارند؟

Standard

آیا برنامه های شتاب دهنده برای شما مناسب است؟

با تحقیق درباره نیاز و اهداف استارتاپ خود و امکاناتی که شتاب دهنده در اختیار تیم شما قرار می دهد می توانید بهترین مسیر را انتخاب کنید.

Standard

چگونه شتاب دهنده مناسب را انتخاب کنیم؟

انتخاب شتاب دهنده مناسب با توجه به نیاز و شرایط خاص هر کسب و کار بسیار حائز اهمیت است.

Standard

MVP چیست؟

اگر شما در حوزه کسب و کار و کارآفرینی فعالیت دارید حتما با مفهوم “حداقل محصول پذیرفتنی” یا Minimum Viable Product (MVP) سروکار داشته اید. این محصول دارای حداقل ویژگی‌های لازم و کافی برای عرضه به بازار است که با هدف بررسی بازخورد مشتریان ارائه می شود.

Standard

وظایف مربیان

در شتاب دهنده ها ، کارآفرینان با طیف گسترده ای از مربیان و کارشناسان کار می کنند که از جنبه های مختلف کسب و کار در حال رشد را پشتیبانی می کنند.

Standard

معیار یک مربی خوب چیست؟

منتورینگ از مهم ترین ویژگی های یک شتاب دهنده خوب است. بنابراین مربیان باید معیارهای لازم برای هدایت و راهنمایی استارتاپ ها داشته باشند.

Standard

تطابق افراد تیم با مربی

مربیان و افراد تیم باید باهم تطابق و توافق داشته باشند تا بتوانند یک رابطه پیشرفته منتورینگ را ایجاد کنند.