Tag: حداقل محصول پذیرفتنی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

MVP چیست؟

اگر شما در حوزه کسب و کار و کارآفرینی فعالیت دارید حتما با مفهوم “حداقل محصول پذیرفتنی” یا Minimum Viable Product (MVP) سروکار داشته اید. این محصول دارای حداقل ویژگی‌های لازم و کافی برای عرضه به بازار است که با هدف بررسی بازخورد مشتریان ارائه می شود.